طراحی گرافیکی و چاپ

ضابطیان: فرهنگ و ادبیات را به پنجشنبه جمعه می آوریم

پنجشنبه جمعه عنوان برنامه رادیویی جدید منصور ضابطیان است که هم از فرهنگ، موسیقی و ادبیات می گوید و هم قصد دارد از مخاطبانش بخواهد که به روال گذشته برایشان نامه بنویسند و به این وسیله فرهنگ نامه نگاری سنتی را زنده کند.

3 شهریور 1399

جان بولتون در کتاب افشاگرانه: انتخاب مجدد تنها دغدغه ترامپ بود

مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در کتابی افشاگرانه که قرار است به زودی چاپ گردد گفته که تنها دغدغه رئیس جمهور فعلی آمریکا پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

2 شهریور 1399

خرافه مدرن: کسانی که 5G را عامل شیوع ویروس کرونا می دانند!

در هفته های اخیر، تئوری پردازهای توطئه آنلاین سعی در ارتباط دادن ویروس کرونا با فناوری و شبکه های 5G داشتند.

15 خرداد 1399

ایران توانایی راه اندازی خطوط دارویی بیوتکنولوژی در سایر کشور ها را دارد

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست تجاری شرکت های چینی و ایرانی در شهر شنزن گفت: ایران توانایی راه اندازی خطوط دارویی بیوتکنولوژی در سایر کشور ها را دارد

16 دی 1398